pieni ja hento ote
ihmisestä kiinni
aivan sama tunne
kuin koskettava tuuli
pieni ja hento ote
siinä kaikki
- Dave Lindholm

Yrityksemme

Tuulenhuiske on itsenäinen ja kotimainen hyvinvointitoimialan yritys. Tuulenhuiskeen nimi kuvastaa tarkertumattomuutta, hoitavaa hetkeä joka rauhoittaa. Samalla se on kuin syli, joka palauttaa olennaisen äärelle, keinuttaa ja koskettaa.

Tuulenhuiske tuottaa sosiaalityön ja lastensuojelun tukipalveluita. Palvelumme kattavat monipuolisesti tukivaihtoehtoja lapsille, nuorille ja aikuisille. Asiakaskunta muodostuu pääosin lastensuojelun avohuollon, lapsiperhesosiaalityön ja aikuissosiaalityön asiakkaista. Ikärajaa palvelujen piiriin pääsemiseen ei ole.

Yrityksen palveluista vastaa yhteisöpedagogi Marko Salminen. Hänellä on yli kymmenen vuoden työkokemus lastensuojelun eri kentiltä. Marko on työskennellyt perheiden kanssa, toiminut eritasoisissa ammatillisissa tukihenkilötöissä sekä sijais- ja jälkihuollon ohjaajana. Pohjakoulutukseltaan hän on nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja. Lisäopintoina hän on suorittanut kasvatustieteen perusopinnot, psykoterapeuttiset valmiudet, ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin ja uusperheneuvojan opinnot sekä useita työtä tukevia menetelmäkoulutuksia.

Palvelumme

Toimintamme käsittää seuraavat palvelut: ammatillinen tukihenkilötyö, vaativa erityistason tukihenkilötyö, jälkihuollon ohjaus sekä ratkaisukeskeinen lyhytterapia ja uusperheneuvonta.

Ammatillinen tukihenkilötyö

Perustason ammatillinen tukihenkilötyöskentely on sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle tai nuorelle suunnattua tukea. Työskentely on tavoitteellista, suunnitelmallista ja se toteutetaan joustavasti vastaamaan lapsen tai nuoren ja perheen yksilöllisiä tarpeita. Tavoitteet määritellään yhdessä asiakkaan ja sosiaalitoimen kanssa. Tukihenkilötyö perustuu tukihenkilön ja tuettavan luottamukselliseen suhteeseen ja tähtää asiakkaan omien voimavarojen ja myönteisen kehityksen vahvistamiseen. Vaativa erityistason ammatillinen tukihenkilötyö tarjoaa perustason tuen lisäksi tukea lapsen erityistarpeiden mukaisesti esim. neuropsykiatriset haasteet, käytöshäiriöt.

Jälkihuolto

Jälkihuoltoa järjestetään sijaishuollon päättymisen tai avohuollon sijoituksen jälkeen, kun sijoitus on kestänyt yli kuusi kuukautta. Jälkihuollon tarkoituksena on tukea lapsen kotiutumista sijaishuollosta tai auttaa aikuistuvaa nuorta saavuttamaan riittävät valmiudet itsenäisen elämän aloittamiselle. Asiakkaalle laaditaan yhteistyössä sosiaalityöntekijän kanssa jälkihuoltosuunnitelma. Jälkihuollon tuki ja palvelut perustuvat aina asiakkaan yksilölliseen tarpeeseen.


Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on nimensä mukaisesti lyhytkestoista matalan kynnyksen mielenterveystyötä. Lyhytterapiassa etsitään apuja tämänhetkisen elämäntilanteen ongelmakohtiin ja suunnataan katsetta tulevaan. Menneisyyttä tarkastellaan voimavarana ja mahdolliset epäonnistumiset nähdään oppimiskokemuksina. Työskentelylle ominaista on voimavaroihin keskittyminen. Asiakkaan kykyjä, taitoja ja osaamista pulman ratkaisemisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa pyritään hyödyntämään. Lyhytterapia käsittää yleensä 1-10 tapaamista, mutta pidempikin prosessi on mahdollinen.

Ota yhteyttä

Yhteystiedot

Marko Salminen
marko.salminen@tuulenhuiske.fi
040 534 8402

Halutessasi voit jättää lomakkeella yhteydenottopyynnön.

GDPR hyväksyntä *

Hyväksyn tämän sivuston tallentavan lähettämäni tiedot vastatakseen yhteydenottopyyntööni.